Een zadelzwam in het Schollebos.
Een zadelzwam in het Schollebos. (Foto: Picasa)

Natuur in Capelle: Dood hout doet leven!

  •   keer gelezen

Capelle - In de vorige eeuw werd in bossen dood hout vaak systematisch opgeruimd, ook al had het hout geen economisch nut. Men vond het gewoon een slordig gezicht. Eind vorige eeuw veranderde men van inzicht door toegenomen ecologische kennis.Dood hout levert namelijk een grote bijdrage aan de biodiversiteit en voedselkring in een bos. Zelfs in een parkbos als het Schollebos is dit zichtbaar.


Door Stichting Natuurvrienden Capelle

Op het dode hout ontstaan moskussens die verder nergens anders in Schollebos voorkomen. Veel vogelsoorten, die in nestkasten of boomholtes broeden, gebruiken dit mos als nestbekleding: warm, droog en zacht! Ook is dood hout van levensbelang voor heel veel paddenstoelsoorten. Deze paddenstoelen verteren het lignine en cellulose van het hout en bladnerven, waartoe geen enkel ander organisme toe in staat is. Zonder schimmels (een paddenstoel is het vruchtlichaam van schimmels) zou onze aarde een kale, stenen woestijn zijn! Veel van deze paddenstoelen zijn weer een voedselbron voor verschillende diersoorten (bijv. kleine zoogdieren, slakken). Diverse insecten (vooral keversoorten) leggen hun eitjes in dood hout. Hun larven leven soms wel meerdere jaren in het dode hout. Die larven zijn weer prooi voor vogels als de grote bonte specht, maar ook voor kleine zoogdieren (egel, muizen).
Als gekapte bomen in ‘rillen’ (gestapelde houtstammen) worden aangelegd, zijn deze rillen een broed-, schuil- en foerageerplaats voor zangvogels als roodborst, heggenmus en winterkoning. Kleine zoogdieren als wezel, hermelijn, bunzing, egel en muizen vinden hier onderdak in de winter. Net als padden en salamanders: ook die overwinteren op het land.
Ook voor de flora is dood hout belangrijk. Op plaatsen waar bomen zijn omgevallen of gekapt, ontstaat een stuk bodem waar zonlicht weer kan doordringen en (pionier-)planten weer wortel kunnen schieten die zelf weer belangrijk zijn voor de insecten.
Een gezond (d.w.z. een ecologisch gezond) bos bestaat dan ook uit minstens 25 procent uit dood hout.

Wil je meer weten over de SNC of wil je contact? Kijk dan op de website www.natuurvriendencapelle.nl. Volg SNC via Facebook/Twitter om op de hoogte te blijven van recente waarnemingen, excursies en acties op natuurgebied.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten