RK St. Paulus’ Bekering gaat opnieuw ‘op slot’

  •   keer gelezen

Capelle - Het pastorale team van de Christoffelparochie waar de Paulus’ Bekering deel van uit maakt, heeft zich gebogen over de consequenties van de van overheidswege op 14 december afgekondigde maatregelen m.b.t. de bestrijding van het Covid-19 virus én het besluit van De Nederlandse bisschoppenconferentie hieromtrent op 15 december jl.


Het team is zich bewust van het grondrecht van vrijheid van godsdienst en levensovertuiging maar voelt tegelijkertijd de verantwoordelijkheid in deze crisis voor de gezondheid van eenieder. De verantwoordelijkheid weegt zwaar en heeft het team doen besluiten de lijn van de bisschoppen niet te volgen. Met pijn in het hart heeft het team besloten in de periode van de lockdown, dus vanaf heden tot 19 januari 2021 niet alleen met de Kerst maar ook op alle dagen in die periode de kerk voor zowel liturgische vieringen als overige activiteiten gesloten te houden.

Reden is dat het wel openhouden van de kerk ondanks alle veiligheidsmaatregelen toch risico’s met zich meebrengt van besmetting nu de besmettingsgraad nog steeds onrustbarend toeneemt. Het team vindt het niet verantwoord om parochianen, kerkbezoekers en vrijwilligers, aan dit gevaar onnodig bloot te stellen.

Het team wil met het besluit tot uitdrukking brengen dat het solidair is met rest van de samenleving die ‘op slot’ zit en geen uitzondering (30 personen per viering) claimt; en voorts dat het, in plaats van zich te beroepen op de vrijheid van godsdienst, juist het bijbels richtsnoer volgt: we zijn immers hoeder van onze broeder en zuster.

Het gevolg van een en ander is dat er op kerstavond én op 1ste én 2e kerstdag geen vieringen plaatsvinden. Ook op de daaropvolgende zondagen en doordeweekse dagen tot en met 17 januari 2021 zal er geen eucharistieviering of gebedsviering worden gehouden.

Er bestaat wel de mogelijkheid vieringen online te volgen op de live stream van de locatie in Ommoord op https://kerkdienstgemist.nl/stations/517-Kerkelijk-Centrum-Open-Hof-Ommoord-teRotterdam/events

Kerkelijke uitvaarten blijven mogelijk echter alleen in de aula’s van de begraafplaatsen en crematoria. Uiteraard blijft het secretariaat bereikbaar voor de pastorale zorg, het tel.nr. is 010-4502354.

Voor vragen kunt u terecht bij pastor Huub Flohr (e-mail: pastor.flohr@christoffelparochie.nl)

Op de website www.christoffelparochie.nl vindt u meer informatie over de lockdown alsmede een gesproken verklaring van pastor Huub Flohr, voorzitter parochiebestuur. Daar treft u ook contactgegevens.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten