Logo ijsselenlekstreek.nl


Foto: null

Eén plek voor denksporten in Capelle

Capelle aan den IJssel - De Stichting Denksportcentrum Capelle aan den IJssel wil in één gebouw alle denksportverenigingen huisvesten die de gemeente heeft. "Een prima programmapunt."

Door Gerrit van Loon
De oprichting van een denksportcentrum is volgens de initiatiefnemers dé oplossing voor de versnippering, ongeschikte zaalruimtes en ledenstop bij enkele verenigingen. Capelle kent een aantal actieve denksportverenigingen met gezamenlijk ruim 750 leden. "Er is dus een stevige basis voor de denksport, maar goede huisvesting ontbreekt. Bovendien kan elk dagdeel benut worden voor de denksport of andere soortgelijke activiteiten", licht initiatiefnemer Jan Kromme toe.

De stichting Denksportcentrum is al geruime tijd actief om een centrum te realiseren in de gemeente. "Van groot belang is dat naast de leden van de gemeenteraad en besturen van de denksportverenigingen, ook burgers van Capelle aan den IJssel geïnformeerd worden over dit initiatief. In een denksportcentrum kunnen mensen elkaar ontmoeten en zich ontspannen. Er wordt in verenigingsverband gespeeld en les gegeven aan jong en oud in bridgen, schaken, dammen en go. Mensen leren elkaar kennen en zoeken elkaar op bij datgene wat ze leuk vinden." Kromme: "In deze tijd van toenemende individualisering en vergrijzing hebben denksportverenigingen de gemeenschap veel te bieden. Er worden contacten gelegd tussen mensen die anders niet zo snel met elkaar in contact zouden komen. Je zou kunnen zeggen dat denksportverenigingen eigenlijk sociale netwerken zijn."


De initiatiefnemers houden al een aantal jaren contact met vertegenwoordigers van de gemeente, maar dat heeft nog niet geleid tot concrete resultaten. Nu de gemeenteraadsverkiezingen er over een half jaar aankomen, proberen ze het weer. "Het tot stand komen van een denksportcentrum is een prima programmapunt voor komende raadsverkiezingen", denkt Kromme.

Reageer als eerste


Shopbox