Logo ijsselenlekstreek.nl


Foto:

Regentenkamer in het Van Cappellenhuis weer open na opknapbeurt

Capelle - Onlangs is de regentenkamer in het ‘Van Cappellenhuis’ aan de Dorpsstraat 164 feestelijk heropend. Daarbij waren ook burgemeester Peter Oskam en Maximum-directeur Mark van Buuren aanwezig.

De op de eerste verdieping van het voormalige oude mannen- en vrouwenhuis ‘Van Cappellenstichting’ gelegen regentenkamer, heeft in het afgelopen jaar een restauratie ondergaan. Hierbij is onder andere het bijzondere goudleer imitatie behang onder handen genomen. Daarnaast zijn de schilderijen van Anna Maria van Cappellen en haar echtgenoot Johannes Nolen met liefde en zorg gerestaureerd. Ook het portret van Adrianus van Cappellen, de vader van Anna Maria, is in oude luister hersteld.

De regentenkamer in de Van Cappellenstichting, sinds 2007 kantoor en centrum van kunst en cultuur ‘Van Cappellenhuis’, is de enige ruimte in het meer dan 120 jaar oude Rijksmonument die nog in originele staat verkeert en het bijzondere verleden van het gebouw voelbaar houdt. Het is één van de mooiste en best bewaarde regentenkamers in Nederland.

Geschiedenis Van Cappellenstichting

De Van Cappellen Stichting valt niet meer weg te denken uit de Capelse gemeenschap. Dit vanwege haar breed gewaardeerde hulp aan de meest uiteenlopende projecten op sociaal, medisch en cultureel gebied. De geschiedenis van de ‘stichting’ begint op vrijdag 30 december 1892. Dan bepalen Anna Maria van Cappellen (1860-1893) en haar echtgenoot Johannes Nolen Wzn. (1847-1895) per testament, dat na het overlijden van de laatste partner een ‘weldadige stichting tot oprichting en instandhouding van een ouden mannen- en vrouwenhuis’, waaraan den naam te geven van ‘Van Cappellen Stichting’ een aanvang neemt met de uitvoering van de taken, zoals deze zijn vastgelegd in de stichtingsakte, die tegelijk met het testament is ondertekend. Het bestuur van de ‘stichting’ wordt gevormd door drie regenten: drs. Thomas Nolen (1850-1912), zwager en broer van de stichters, Dirk Bakker (1861-1944), burgemeester van Capelle aan den IJssel en Mr. Pieter Julius van Wijngaarden (1864-1933), kandidaat-notaris.

Van Cappellenstichting

Anna Maria overlijdt op 27 maart 1893, bijna drie maanden na de oprichting van de ‘weldadige’ stichting, haar echtgenoot op 1 juli 1895, slechts een tweetal jaren later. De uitvoering van het testament wordt in handen gelegd van de broers van Johannes Nolen: Thomas (1850-1912), Willem (1854-1939), Catharinus (1857-1914) en Augustinus (1852-1925). De laatste is het die als architect het oude mannen- en vrouwenhuis ontwerpt dat verrijst op de plaats van de boerderij van de ouders van Anna Maria, Adrianus van Cappellen Wzn. (1817-1890) en Arijaantje van Cappellen Adr. (1821-1865), aan de Dorpsstraat in Capelle aan den IJssel. De instelling, waarvan de bouw start in 1897, krijgt de naam ‘Van Cappellenstichting’ en wordt op 2 juli 1898 officieel geopend. De inkomsten van deze stichting bestaan uit de opbrengsten van de pacht van verschillende boerderijen en landerijen in de Ketensepolder, de Middelmolenspolder, de Hoogdorpsepolder, de polder Prins Alexander en de Zuidplaspolder. Daarnaast worden inkomsten verkregen uit effecten, leningen en verhuur. Op 20 oktober 1973 houdt de Van Cappellenstichting als ‘bejaardenhuis’ op te bestaan. Het oude mannen- en vrouwenhuis voldoet niet meer aan de nieuwe eisen die in de jaren zestig van de vorige eeuw aan bejaardenhuisvesting worden gesteld. De laatste bewoners verhuizen op de genoemde datum naar ‘De Roo van Capelle’, een moderne woonvoorziening voor ouderen aan De Baronie 326 in de wijk Oostgaarde. De Van Cappellenstichting heeft dan ruim 75 jaar gefunctioneerd als oude mannen- en vrouwenhuis.

De Van Cappellenstichting na 1973

Na het vertrek van de laatste bewoners biedt de Van Cappellen Stichting kosteloos huisvesting aan enkele maatschappelijke instellingen, waaronder de Stichting Bejaardenwerk. Op 9 maart 1976 wordt het gebouw verkocht aan de gemeente Capelle aan den IJssel, die zich verplicht de regentenkamer intact te houden en deze op Open Monumentendag open te stellen. Het bestuur van de Van Cappellen Stichting blijft verantwoordelijk voor het interieur en inrichting.

Ongeveer twee jaar na de overdracht van het pand aan de gemeente Capelle aan den IJssel worden in 1978 en laatstelijk in 1998 de statuten van de Van Cappellen Stichting gewijzigd, zodat het werkterrein verder kan worden uitgebreid en de stichting op een breder maatschappelijk vlak actief kan worden. Het doel van de stichting luidt sindsdien ‘de behartiging van de belangen van behoeftige bejaarden en het ondersteunen van sociale, culturele en algemene belangen van de inwoners in de gemeenten Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel.’

In de periode 1978-1979 wordt het gebouw gerestaureerd, waarna op 27 maart 1980 de Capelse Muziekschool het pand betrekt met uitzondering van de regentenkamer. Op 27 mei 1998 wordt het gebouw aangewezen als rijksmonument, waarmee het een beschermde status krijgt. In mei 1999 verhuist de muziekschool naar een verdieping boven het Isala theater waarvan de toegang aan de zijde van de Fluiterlaan ligt. De bijzondere sfeer van het oude pand wordt daar door velen gemist. Na tussen augustus 1999 en oktober 2000 dienst te hebben gedaan, in afwachting van het beschikbaar komen van een woning, als tijdelijk verblijf voor burgemeester Joke van Doorne (1948), wordt het stil rond het voormalige oude mannen- en vrouwenhuis aan de Dorpsstraat. De toekomst is onzeker. Gelukkig krijgt het pand een nieuwe bestemming.

In het najaar van 2002 wordt een BV opgericht met als aandeelhouders Bureau Maximum, de gemeente Capelle aan den IJssel en de Vereniging Oude Kern. In opdracht van de BV wordt het pand tussen maart 2006 en juli 2007 gerestaureerd en getransformeerd tot een multifunctioneel gebouw met bedrijfs- en publieksruimten, waar onder andere kan worden getrouwd en de regentenkamer worden bezocht, voorstellingen en lezingen kunnen worden gegeven en exposities ingericht. Het ‘Van Cappellenhuis’, zoals de nieuwe naam luidt, is op Open Monumentendag zaterdag 8 september 2007 officieel geopend door minister-president en Capellenaar Prof. Mr. Dr. J.P. Balkenende (Jan Peter, 1956).

Shopbox

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden