Logo ijsselenlekstreek.nl


Foto: Pexels.com

College en raad Capelle in gesprek over bezuinigingen 2024

Capelle – Het college van burgemeester en wethouders gaat met de gemeenteraad in gesprek over bezuinigingen. Hierbij is het uitgangspunt dat de huidige dienstverlening en het voorzieningenniveau in stand gehouden wordt, zonder dat dit leidt tot lastenverhoging voor de Capellenaar. Voordat het college voorstellen doet om op te nemen in de Begroting 2022 krijgt de gemeenteraad de gelegenheid om mee te denken over de invulling van deze opgave.

De bezuinigingen moeten in 2024 concreet zijn. Wethouder Financiën Nico van Veen benadrukt dat dit op een verantwoorde wijze kan: “Onze financiële uitgangspositie is sterk. We hebben tijd om samen met de gemeenteraad tot zorgvuldige en gedegen besluitvorming te komen. We willen geen onomkeerbare besluiten nemen die de dienstverlening onder druk zetten of de lasten voor de Capellenaar verhogen. Dat voorkomen we door nu tijdig een stappenplan te maken met de gemeenteraad.”

Stap-voor-stap proces
Het college stelt voor eerst stappen te zetten op financieel-technisch vlak en scherper aan de wind te zeilen: de gemeente hield ook nu weer, net als de jaren daarvoor, in de jaarrekening 2020 meer over dan begroot. Wethouder Van Veen heeft vertrouwen in deze aanpassing: “Als gemeente zijn we steeds te voorzichtig geweest en daar brengen we nu verandering in door iets meer ‘optimistisch’ te gaan begroten.” Daarnaast zet het college in op extra maatregelen op het gebied van efficiency en doelmatigheid door zaken nog slimmer en eenvoudiger uit te voeren en waar mogelijk te combineren. Hierdoor hebben de bezuinigingen geen voelbare gevolgen voor de Capellenaar. Deze stappen leveren naar verwachting substantiële besparingen op. Pas als deze stappen onvoldoende bezuinigingsresultaten opleveren, worden maatregelen genomen die de dienstverlening versoberen of die kunnen leiden tot een lastenverzwaring.

Toekomst

Wethouder Van Veen is helder over het belang van een meerjarenvisie: “Bijvoorbeeld: binnen het sociaal domein zetten we in op een preventieve aanpak. Want nu een onsje minder welzijn is straks een kilo meer zorg. Daarom wil het college samen met de gemeenteraad gezamenlijk de juiste keuzes maken en voorbereid te zijn op de toekomst. Dat doen we doordat we met deze voorstellen de taakstelling 2024 tot en met 2026 en een zeer groot deel ook die vanaf 2027 invullen.”

In juni worden de eerste gesprekken gevoerd met de gemeenteraadscommissie.

Shopbox

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden