Foto:

Ontwikkeling Capelle doorgegaan in corona-jaar 2020

Capelle - De corona-pandemie heeft ook in Capelle grote gevolgen. Dankzij extra inzet, aangepaste werkwijzen en maatwerk zijn ondanks corona in 2020 veel plannen gerealiseerd. Dit is te lezen in de jaarstukken 2020, die het college van burgemeester en wethouders vorige week heeft aangeboden aan de gemeenteraad. 

2020 gaat de geschiedenisboeken in als het corona-jaar. Een jaar waarin veel Capellenaren getroffen zijn door het virus met persoonlijk leed tot gevolg. Corona kent veel maatschappelijke-, economische- en gezondheidsgevolgen. Ook voor de gemeente heeft de pandemie veel impact. Wethouder Nico van Veen van Financiën: “Ondanks de beperkingen door corona hebben we het afgelopen jaar veel van de plannen uit het coalitieakkoord ‘Met het oog op morgen’ kunnen uitvoeren. Van alle afdelingen is extra inspanning gevraagd, denk aan de extra inzet van handhavers, het grote aanbod van huisvuil en de zorg om de sociaal, maatschappelijke gevolgen het hoofd te bieden. Twee gemeentelijke projectgroepen richten zich specifiek op de gevolgen van de corona-pandemie. Het is een groot compliment aan onze organisatie dat we ‘de boel’ draaiend hebben kunnen houden. Door elkaar intensief digitaal te ontmoeten kon de organisatie, zowel intern- als extern en ondanks de crisis, haar werk goed blijven doen.”


Extra inzet, andere inzet
Op het gebied van zorg en welzijn moesten werkzaamheden vooral anders: veel activiteiten konden niet doorgaan, moesten worden verplaatst of er moesten andere oplossingen voor worden gezocht. Wethouder Van Veen: “Samen met partners hebben we intensief gezocht naar andere manieren dan fysiek met partners en de Capellenaar in contact te blijven. En gelukkig ook gevonden. Met creativiteit en daadkracht hebben we de hulp- en dienstverlening in de lucht gehouden om te zorgen voor Capellenaren, jong en ouder, die kampten met financiële gevolgen door baanverlies, of die te maken kregen met geestelijke gezondheidsproblemen zoals depressie en eenzaamheid. Maar ook voor sport, cultuur en de lokale economie waren de gevolgen van de coronamaatregelen voelbaar.”
Ruimtelijke ontwikkeling en woningbouw in Capelle hebben met minder gevolgen te kampen. Veel plannen en ontwikkelingen zijn door gegaan. De succesvolle aanbesteding van de Blinkert-locatie bevestigt dit en de circa 850 inschrijvingen op de 59 woningen binnen het project IJsselpark / ’s-Gravenweteringpark laat zien dat de vraag naar woningen nog altijd groot is.

Bereikte resultaten
Capelle heeft in 2020 veel ambities kunnen realiseren. Te denken valt aan de opening van een permanent en een tijdelijk KinderLab in Middelwatering, en de voorbereidingen voor KinderLabs in Schenkel en Oostgaarde die in 2021 geopend worden. Ook de huisvesting van basisscholen is uitgebreid door de start van de bouw van ‘De Olijfboom’ en door te zorgen voor tijdelijke bijplaatsing van huisvesting bij De Bouwsteen, De Horizon en Pieter Bas. Wethouder Van Veen vervolgt: ”In 2020 werd ook de multifunctionele sporthal / zwembadcombinatie Aquapelle opgeleverd en in gebruik genomen; hiermee hebben we een prachtig en nieuw zwem- en sportcomplex in Capelle. Er werden goede stappen gezet in de realisatie van woningen voor jongeren én ouderen. De Alliantie tegen Eenzaamheid ging van start en het lokaal Sportakkoord werd opgesteld. We stelden het Gebiedspaspoort Rivium 2.0 vast. Op het gebied van duurzaamheid vraagt de energietransitie veel inzet. 1300 Capellenaren maakten gebruik van de Regeling Reductie Energieverbruik.”

Financiën

Het financiële jaar is afgesloten met een positief saldo van 86,8 miljoen euro, waarvan 78 miljoen euro door de verkoop van aandelen Eneco. Het resultaat over 2020 is 3,3 miljoen euro hoger dan verwacht bij de Najaarsnota. Wethouder Nico van Veen: “Uiteraard heeft corona onze bedrijfsvoering, onze capaciteit, ons takenpakket en onze uitgaven beïnvloed. Maar gelukkig stond de ontwikkeling van de stad niet stil en konden in 2020 weer de lasten voor de Capellenaren laag houden. Daarmee is Capelle opnieuw een van de goedkoopste gemeenten in de regio.”


 Jaarrekening 2020 in beeld

Een overzicht met een groot deel van de bereikte plannen is te zien in de infographic en op https://capelleaandenijssel.begrotingsapp.nl/.

Besluitvorming gemeenteraad

De jaarstukken 2020 van de gemeente Capelle aan den IJssel worden in de commissievergadering van 21 en 22 juni 2021 en de gemeenteraad van 12 en 13 juli 2021 behandeld en daarna vastgesteld. De jaarstukken 2020 zijn te lezen op gemeentelijke website.

Shopbox

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden